Poruchy usínání a spánku

Nespavost (insomnie) je nejčastější poruchou spánku, kterých lékaři rozlišují dlouhou řadu. Může být primárním problémem nebo sekundárním symptomem celé řady různých nemocí. Podle WHO trpí poruchou spánku asi 50% dospělé populace (někdy během života), přičemž asi 13% z těchto pacientů vyžaduje léčbu. Obvykle se nespavost projevuje od rané dospělosti, méně častěji v adolescenci. Většinou bývá nástup poruchy náhlý, v době psychického a sociálního stresu, nebo při tělesném onemocnění. Insomnie může přetrvávat i po odeznění spouštěcích faktorů. Potíže se mohou týkat usínání, udržení spánku, příliš brzkého probuzení nebo kvality spánku.

Spánek má důležitou regenerační funkci zejména pro mozek. Ve spánku se několikrát vystřídají tzv. fáze REM (s rychlými pohyby očí, kdy se zdají sny) a non REM (bez pohybů očí, beze snů).

Dle příčiny lze insomnii rozdělit na primární a sekundární. Sekundární nespavost je symptomem jiného onemocnění (např. bolesti, deprese, úzkostné poruchy), zatímco u primární nespavosti příčiny nejsou jasné.

Prvním krokem k léčbě spánkových poruch je zmapování nespavosti, spánkových návyků, režimu dne, fyzické aktivity během dne, pracovního vytížení, a dalších stresorů. Spánek zhoršuje a komplikuje chrápání, krevní tlak, nadváha a jiné nemoci.

Při řešení nespavosti bychom měli začít dodržováním obecně známých pravidel spánkové hygieny, která se osvědčují již desítky let a jsou odborníky všeobecně přijímána. Pokud ani dodržováním spánkové hygieny se nedaří potíže upravit, je možné zkusit například fytoterapii. Existují léky rostlinného původu, fytofarmaka, která jsou nenávyková a je možné je užívat i dlouhodobě. V momentě, když fytofarmakum nenese žádaný efekt v průběhu 2 týdnů, je vždy nutné konzultovat stav s lékařem.

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
primář ochranného léčení
Psychiatrická nemocnice Bohnice