Psychovegetativní poruchy

Vegetativní znamená vlastně autonomní, tj. že funkce organismu probíhající mimovolně, např. trávení, pocení, dýchání, krevní oběh a tlak. Řízeny jsou vegetativním nervovým systémem. Autonomní nervový systém není jednoduše ovladatelný naší vůlí.

Psychovegetativní poruchy by se v jazyku psychiatrie nazvaly úzkostnými poruchami. Úzkostnými poruchami se dnes nazývá to, čemu se od 18. století říkalo neuróza, popř. neurastenie (což doslova znamená slabé nervy). To vše souvisí s popsaným vegetativním systémem: Vegetativními poruchami se rozumí např. nadměrné pocení či rudnutí, třes, neovladatelně zrychlené dýchání, bušení srdce, pocity horka a na omdlení, pocity dušení, bolesti u srdce, bolesti v oblasti břicha, mravenčení, nadýmání, zácpa, průjem, sucho v ústech, pocity nedostatečného dechu, nestálý tlak krve může způsobit závratě, mdloby, točení hlavy apod.

Toto vše lze obecně nazvat úzkostí, což je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu si člověk neuvědomuje, jinak by se jednalo o strach. Úzkost je doprovázena právě popsanými vegetativními příznaky jako je např. třes, bolesti, napětí, zrychlené dýchání, unavitelnost, bušení srdce, pocení, studené ruce či zarudnutí nebo zblednutí, sucho v ústech a obtíže s polykáním, vzácněji i obrny. Mezi psychické příznaky úzkosti patří celkový pocit ohrožení a rozechvění, potíže s koncentrací, nespavost a s tím související nadměrná bdělost a snížená sexuální touha.

Pro léčbu mírných psychických poruch je možné vyzkoušet léky přírodního charakteru, tzv fytofarmaka. V případě,kdy fytofarmakum nenese žádaný efekt v průběhu 2 týdnů, je vždy nutné konzultovat stav s lékařem.

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
primář ochranného léčení
Psychiatrická nemocnice Bohnice